Ето каква препоръка написа за мен моята приятелка и клиентка, писателката Валентина Ефтимова – Щайн, за която й благодаря от сърце.

В ролята си на писател горещо препоръчвам услугите на преводача Георги Александров. През 2006год. в кратки срокове за да спазим срока на издателството, същият акуратно и стилистично вярно преведе моя малка алегорична книга. Художественият текст е много специфичен и аз със години издирвам добри преводачи на други езици. Истински късмет е да познавам Георги и работата му, неговите преводи, за да мога да му се доверя да работим заедно.
Той е от скъпо платените преводачи, но качеството е високо и договаряне с него винаги е възможно. Изпълнява в срок и винаги се съобразява със стила, израза и смисъла на текста на автора.

Вашият коментар