Един поглед, който променя човешки живот!

Думите говорят много... Но и един поглед може да каже... и да направи... много... Един поглед (Лука 22 глава) Мрак, тъмна и вледеняваща атмосфера в горещината на нощта… Исус говори с учениците Си, за последно, преди да Го поведат по...Read More