Няма нужда да бъда добър човек…

Стремежът да бъдеш добър и да спазваш моралните принципи може да съсипе живота ти и да те остави напълно опустошен и разочарован... Ето какво се е случило с такъв човек, който се стремил да бъде добър...