Исус Христос НАИСТИНА възкръсна!

Единственият, Който каза смело: „Аз съм пътят, истината и животът!" И го доказа! Единственият, Който каза: „Аз съм Алфа и Омега, началото и краят!" И го показва! Единственият, чийто гроб е празен - възкресеният, вечно живият! Царят на царете, Господът...Read More