чистач

Понякога ни е нужна „насилствена“ промяна, за да видим други възможности. Нека не приемаме това време като криза, дори това да е така. Всяко сътресение в живота може да е просто поредната възможност по пътя, който сме поели.

Приятно четене!

Един човек на средна възраст работил като чистач в училище 25 години. Един ден го извикал директорът на училището и му казал :

– Погледнах в твоята молба отпреди 25 години и там се казва, че ти никога не си ходил на училище. Това така ли е?

Чистачът отговорил:

– Да така е. Никога не съм ходил на училище.

Директорът продължил :

– Твоята молба не показва, че си завършил гимназия. Поне основно образование нямаш ли?

– Не, никога не съм ходил на училище.

– Съжалявам, че ти го казвам, но днес училищния съвет има нова политика. Всички работници наети в училището трябва да имат поне основно образования. 25 години ти си вършил много добра работа, обаче сега ще трябва да те уволня. Правилата са си правила.

Чистачът си отишъл вкъщи и започнал да се чуди какво да прави. Цял живот е бил чистач и си помислил, че трябва да започне собствен бизнес с това. Първата компания, с която се свързал му казали: – Разбира се, че ще те наемем да чистиш. Спомняме си, че ти в училището много добре си вършеше работата. Следващата компания казала същото нещо.

Скоро той имал повече предложения за чистене, отколкото можел сам да се справи. И затова си наел помощник. Бизнесът му продължил да се разраства. Скоро наел още няколко работника. Неговите клиенти били много доволни от работа и му дали допълнително договори за малка строителна дейност. След няколко години чистачът станал доста богат. Той имал вече десетки работници, камиони, екипировка и шест цифрова сметка в банката.

Един ден получил писмо да отиде в своята банка. Вицепрезидентът го поздравил и отбелязал, че е удоволствие да имат такъв клиент в тяхната банка. Но те никога не го били виждали лично.

– Работниците сами внасят депозитите вместо вас. Ние прегледахме нашите стари документи и открихме, че вие никога не сте се подписвал при отварянето на вашата банкова сметка. Можете ли да се разпишете заради нас, просто за да е наред нашата документация?“

Чистачът отговорил :

– Не знам да пиша. Никога не съм бил на училище. Може ли да сложа само едно хиксче.

– Разбира се. – отговорил банкера.

Той не искал да обиди своя най-голям клиент. И продължил:

– Но това е удивително. Ето ви вас един чистач, който е преуспяващ в бизнеса и сте най-големия ни клиент. Само си помислете какво щяхте да постигнете ако имахте и образование?

– О – казал чистачът – ако имах образование, още щях да съм чистач…

От интернет

Вашият коментар